Predplatné na rok 2023

Predplatením časopisu získate:

  • všetky čísla odborného časopisu
  • Tématické suplementy a odborné publikácie k časopisu
  • Prístup k aktuálnemu ročníku aj v online verzii na www.solen.sk
  • Zľavy na niektoré odborné podujatia
  • AD testy k vybraným časopisom

Poznámka

Pre elektronické objednanie predplatného je potrebné mať vytvorený používateľský účet / byť registrovaný na webe www.solen.sk.

V prípade potreby sú používateľské príručka dostupné na stránke technickej podpory.

Časopis
Predplatné
Cena
Počet čísel
Predplatiť
Pediatria pre prax
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
36 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
24 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Via practica
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
36 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
24 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Onkológia
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
36 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
24 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Neurológia pre prax
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
36 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
24 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Psychiatria pre prax
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
24 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
16 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Dermatológia pre prax
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
24 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
16 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Praktické lekárnictvo
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
24 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
16 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Vaskulárna medicína
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
12 €
Počet čísel:
2 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
8 €
Počet čísel:
2 čísla/rok
Predplatiť:
Slovenská chirurgia
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
24 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
16 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Anestéziológia a intenzívna medicína
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
12 €
Počet čísel:
2 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
8 €
Počet čísel:
2 čísla/rok
Predplatiť:
Urologie pro praxi
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
32 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
20 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Intervenční a akutní kardiologie
Solen
Tlačená verzia
Cena:
32 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:

Celková cena za predplatné: 0 €

Pokračovať