pripravované podujatia
Kongres

Dni mladých onkológov, 19. ročník

Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

21. - 23. 9. 2023

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica
Webinár

Kazuistické webináre Extrapyramídovej sekcie SNeS 2023

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

27. 9. 2023

Online Live stream
Kongres

Bratislavské onkologické dni, LX. ročník

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

4. - 6. 10. 2023

Hotel Saffron

Bratislava + ONLINE live stream
Konferencia

XXXIII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii

PhDr. Eva Baďuriková, PhD.

5. 10. 2023

Hotel Saffron

Bratislava
Workshop

Networking mladých neurológov, 4. ročník

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

25. - 26. 10. 2023

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica
Kongres

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XVII. ročník

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

27. - 28. 10. 2023

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica + ONLINE live stream
Kongres

Dermatológia pre prax, 7. ročník

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

10. - 11. 11. 2023

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica + ONLINE live stream
Kongres

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

14. 11. 2023

Hotel Saffron

Bratislava
Konferencia

12. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

15. - 16. 11. 2023

Hotel Saffron

Bratislava + ONLINE live stream
Kongres

Psychiatria pre prax, 8. ročník

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

24. - 26. 11. 2023

Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica + ONLINE live stream
Konferencia

Simanov 20. deň detskej chirurgie

Doc. MUDr. Jozef Babala PhD.,Doc. MUDr. František Horn, PhD.

15. 12. 2023

Pálffyho palác

Bratislava
uskutočnené podujatia
filter podujatí