Všeobecné informácie

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Termín:

14. november 2023

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Organizátori:
  • Slovenská lekárska komora
  • SOLEN, s.r.o.
  • forensic.sk
  • KINSTELLAR
Odborný garant a koordinátor odborného programu:

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať